Det er med stor glæde, at vi nu kan løfte sløret for vores nye CEO. KR og AJ Stoles bestyrelser har udpeget 47-årige Lars Philip Knudsen, som kommer til at stå i spidsen for den nye samlede velfærdsvirksomhed op til og efter fusionen den 1. januar 2019.

Lars Philip Knudsen er 47 år og kommer fra en stilling som Supply Chain- og Produktionsdirektør hos Red Horse. Lars Philip har en stærk og årelang produktions- og ledelsesfaglig baggrund og vil i første omgang fokusere på, at få integreret de to virksomheder og optimeret værdikæderne.

Lars Phillip: “Jeg ser frem til at blive en del af teamet ved KR Hospitalsudstyr og AJ Stole. Det er med lige dele stolthed og ydmyghed, at jeg overtager ledelsen af to velrenommerede danske virksomheder der, hver for sig, har skabt unikke og innovative løsninger inden for velfærdsteknologiområdet. Jeg glæder mig til, i tæt samarbejde med organisationerne, at skulle drive den forestående transformationsproces med at sammenlægge selskaberne og udvikle en endnu stærkere platform inden for velfærdsteknologien”.

Lars Phillip starter den 1. december og kommer til at arbejde tæt sammen med de tidligere direktører Bent Nielsen fra AJ Stole og Liv-Janne Hansen fra KR, som begge får nye roller i den samlede virksomhed. Bent bliver ansvarlig for løsningssalg og specialtilpasninger og Liv-Janne bliver CCO.

Vi glæder os til at byde Lars Philip velkommen og til at starte det nye eventyr som én samlet virksomhed.

Om virksomhederne
KR udvikler, producerer og formidler hospitalssenge, plejesenge og anden velfærdsteknologi til sundhedssektoren i Danmark og Norge samt, i mindre grad, til det nære Europa. KR arbejder løbende for at levere velfærdsteknologi med markedets bedste business case. Virksom­heden beskæf­tiger i dag 40 medarbejdere.

AJ Stole udvikler, producerer og sælger sæder til elektriske kørestole til slutbrugere og forhandlere i Danmark. I 2014 blev AJ Stole fusioneret med DARO, som udvikler, produce­rer og sælger special­designet tøj til kørestolsbrugere i Danmark og Norge. I dag opererer selskabet derfor med to stærke mærkevarer og beskæftiger i dag 12 medarbejdere.

Se mere om AJ Stole
Ser mere om DARO
Se mere om KR