Historien bag

KR blev grundlagt i 1970 af værktøjsmager Kell Rasmussen. Han startede op i Lystrup med produktion af stålmøbler som speciale og blev hurtigt kendt for sin gode kvalitet og stærke overfladebehandling.

Kell Rasmusssen.

På opfordring fra markedet blev produktionen i 1974 omlagt til design og produktion af sundhedsudstyr og fabrikken flyttede til Mågevej 16 i Hadsten, nord for Aarhus. Det var et skifte, der faldt Kell Rasmussen meget naturligt. Tanken om at hjælpe syge mennesker med særlige behov tiltalte ham og blev en ren drivkraft. En drivkraft og ånd, der har fulgt KR lige siden.

Kell havde hjertet med i alt og kunne aldrig sige nej til en opgave. Hans dedikerede indsats gjorde, at man altid kunne træffe ham på fabrikken. Hverken ham selv eller de ansatte kiggede på klokken, hvis et sygt menneske havde brug for en specialseng i en fart. Han kørte også gerne selv til de fjerneste egne, for personligt at aflevere og indstille en seng, så den passede til den pågældende kunde.

”Vores senge skal også tiltale øjet. Et privat hjem med en syg person, skal ikke ligne en hospitalsstue. Derfor fremstiller vi senge som ligner normale senge, men som kan indstilles og hæves op og ned efter behov”. Kell Rasmussen, grundlægger.

En tidlig udgave af en plejeseng.

Gennem årene blev Kell gentagne gange hædret for hans store indsats i social – og sundhedssektoren og for at udvikle gavnlige produkter til de syge, til personalet og til samfundet. I 1991 blev han hædret med Dansk Industris ”Dansk Arbejdes Rose” og igen i 1993, da han vandt Patentdirektoratets Patentpris for opfindelsen af ”En sygeseng med indstillelige sektioner”.

FAKTA: Patentprisen går til personer eller virksomheder, som bidrager til at fremme den teknologiske udvikling og dermed styrker dansk erhvervslivs produktion og konkurrenceevne.

Besøger man fabrikken i Hadsten i dag, emmer den af historie. Siden 1975 er der løbende bygget til, i takt med at sengeproduktionen er steget til både det danske og udenlandske marked. Kell fik gennem sin tid bl.a. åbnet op for salg til både Tyskland, Norge, Sverige og Holland.

Grundet helbredsmæssige udfordringer måtte Kell desværre i 1993 overlade sit livsværk til hans største kunde – den norske koncern Varodd.

FAKTA: Varodd er en af Norges største rehabiliteringsselskaber til både den offentlige og private sektor. Størstedelen er i dag ejet af en række norske kommuner.

Maskiningeniør Jens Egon Bay blev ansat som ny administrerende direktør og drev firmaet videre med samme dedikerede ånd. Jens fokuserede på brugernes behov og kravene til den fremtidige sundhedssektor. I 2008 indgik han og KR som en aktiv part og tovholder i det offentlige-private-samarbejde “Fremtidens Intelligente Hospitalsseng”. Målet var at skabe en innovativ seng, der kunne udfordre og optimere arbejdsgangene i og omkring plejen og gøre patienterne mere selvhjulpne. Via bred research og involvering af både, patienter, plejere og andre relevante faggrupper, kunne KR i 2014 præsentere den nye innovative og funktionelle hospitalsseng OPUS 5. En seng der viste sig også at kunne gøre en markant forskel i hele plejesektoren.

Jens Egon Bay.

Efter hele 20 års tro drift af KR valgte Jens i 2013 at gå pension, hvorefter stafetten kortvarigt blev overladt til Klaus Brock.

Liv-Janne Fiksdal Hansen indtrådte i 2015 som KRs administrerende direktør og blev i december 2018 udnævnt til salgs- og marketingchef.

Liv-Janne Fiksdal Hansen.

Pr. 1. december 2018 indtrådte Lars Philip Knudsen som KRs nye administrerende direktør. Han skal nu samle KR med søsterselskabet AJ Stole/DARO.


Lars Philip Knudsen.

”Vores vigtigste opgave er, kontinuerligt, at videreudvikle vores hospitals- og plejesenge sammen med brugerne, så de bliver endnu bedre og mere brugervenlige. Ikke alene for de syge, men også for plejepersonalet og samfundet”. Lars Philip Knudsen.

KR har i dag forhandlere i følgende europæiske lande: Norge, Tyskland, England, Irland og Polen.

KLIK og se udsendelsen.

KR i programserie på TV2 Østjylland

KR var i august 2017 med i programserien “PIONERERNE” på TV2 Østjylland. Se og mærk historiens vingesus, når 3 generationer af KR-direktører mødes og medarbejdere fra huset fortæller deres historier krydret med små anekdoter. Følg også turen rundt i huset – fra det rå stål kommer ind, til de færdige senge står klar.