Videnscenter for Velfærdsteknologi i Østdanmark er i dag vært for konferencen og temamessen “Samarbejde på tværs af sektorer og faglighed” på SOPU i København.

Med udgangspunkt i mennesket – både borgeren og den sundhedsfaglige medarbejder – skal der være fokus på borgerens livskvalitet, selvhjulpenhed og selvstændighed samt medarbejdernes arbejdsmiljø, så nedslidning undgås. Der sættes derfor i dag fokus på udvikling og implementering af velfærdsteknologi.

Christina Sabinsky fra KR står klar med den multifunktionelle plejeseng OPUS 5 som netop kan bidrage til borgerens selvhjulpenhed og personalets arbejdsmiljø.

Gå efter det orange spot ;-).

Vi ses!