Kommunerne har fået øjnene op for vigtigheden af at forebygge de store livsstilssygdomme, så man reducerer udgifter til eksempelvis hjemmepleje, plejehjem og rehabilitering. Og der findes masser af velfærdsteknologi, som kommunerne kan tage i brug til at løse opgaverne. Teknologierne understøttes af forskning og erfaringer, og der skaffes stadig større viden om, hvad der virker.

På CareWare Konferencen den 17. januar 2019 på DOKK1 i Aarhus er temaet “Teknologier til Sundhed og Forebyggelse”. Kom og oplev spændende oplæg og udstilling af 12 forskellige velfærdsteknologier.

Fra KR finder du Lene Dalsgaard og Christina Raufuss i “Lille Sal”, hvor de præsenterer den multifunktionelle og danskproducerede plejeseng OPUS 5. Få en introduktion til sengen og hør om de mange gode cases vi har fra både det kommunale og regionale Danmark. Cases som beretter om et plejepersonale, der oplever et bedre arbejdsmiljø, lettere håndteringer, aflastning af rygge, arme og skuldre, færre sygemeldinger og færre plejere til de krævende opgaver. For borgerne, gevinster som bl.a. motivation til at kunne selv, større livskvalitet, bedre søvn, hurtigere restituering og bedre støtte af kroppen med sengens mange indstillingsmuligheder.

0-10 grader sidekip.

OPUS 5 på Fysioterapeuters Fagkongres 2018

Udstigningspositionen.

OPUS 5-sengens nøglefunktioner:
– 
0-10 grader sidekipfunktion til begge sider for nem og skånsom omlejring, forflytning, pleje og hjælp til udstigning.
– Ind- og udstigningsfunktion hvor sengen går fra seng til stol, fra stol til udstigning med yderligere 18 cm sædeløft og fra udstigning til seng igen = Bedre mobiliseringsmuligheder og øget motivation.
– Forprogrammerede sidde-, hvile- og spisepositioner som kun kræver tryk på én knap.
– For borgeren en tryg og komfortabel base, der hjælper og motiverer til større aktivitet = Livskvalitet.
– For personalet et aktivt arbejdsredskab, der letter og effektiviserer plejearbejdet = Færre sygedage og mere tid til den nære pleje.

Oplev også vores nyeste skud på stammen, når det gælder tilbehør til OPUS 5:
– Fodbetjeninger: Få hænderne fri til plejearbejdet. Juster sengens højde eller sidekipfunktion med en praktisk fodbetjening.
– Lys under seng: Tryghed for borgeren som lettere kan finde vej fra og til sengen om natten. Forebygger faldulykker og skaber en øget tryghed.

Fodbetjeninger til hhv. sidekip og højde.

Lys under seng

Lys under seng for bedre navigering i mørke.

 

Klik for program
Klik for tilmelding