For KR er vaskbarheden af vores produkter essentiel for, at vi kan leve op til kommuners og regioners krav i udbud. Med LINAKs nye vaskestandard, IPX6 Washable DURA™, er vi nået et vigtigt skridt i retningen mod det øgede fokus på fremtidens vaskekrav.

KR og LINAK Danmark kan snart fejre sølvbryllup og sætter i en ny aktuel casehistorie fokus på vaskbarhed af pleje- og hospitalsudstyr.

Uddrag: “Hos KR har vi været med helt fra starten, og har udviklet os sammen med markedet og vaskemaskinerne. Derfor stiller vi også krav til vores underleverandører om, at deres produkter skal kunne leve op til vaskekravene. Det nytter jo ikke noget, at kun en del af sengen kan vaskes”, siger Liv-Janne F. Hansen, salgsdirektør hos KR Hospitalsudstyr, og fortsætter: “Alle delelementer skal kunne holde til de høje temperaturer og stærke sæbemidler, der er på spil i sådan en vaskemaskine. Derfor er vi også utrolig glade for, at LINAK har hævet baren endnu højere i forhold til vask med deres IPX6 Washable DURA™ standard”.

Læs hele casehistorien her.