Vi er blevet medlem af CareNet. Et fællesskab vi glæder os til at blive en del af.

CareNet er et aktivt vidensnetværk, der sætter udvikling, anvendelse og udbredelse af velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen.

Vi ser medlemskabet som en oplagt mulighed for at vidensdele på tværs af branchen, herunder erfaringsudveksling, drøftelse af nye ideer og problematikker.

Vi ser frem til samarbejdet med CareNet og de andre medlemmer!